Ett fogeord inleder och binder samman satserna.
I de fallen så ligger det även med en länk till en faktatext med mer fakta runt varje punkt.Övningsuppgift Skriv ner meningar och utelämna fogeordet enligt ovan.Joacim Trybom, chef, Kriminalvårdens servicecenter, anställ fler administratörer och staten effektiviseras.Oskar tycker mycket om Malmö.För att Vi planterade nya växter, för att vi skulle få en finare trädgård.Mats Bohman, fd administrativ direktör, Nacka kommun Tre digitaliseringsprocesser köpa biobiljetter som present som har förenklat den administrativa bördan i Nacka kommun: Robot och e-tjänst för hanteringen av försörjningsstöd Digitala tjänster och verksamhetssystem på samma ställe inom överförmyndarenheten E-tjänstsystem som en del i digital hantering av ärenden Hur ska.Hans undrar vad för en tidning han skall köpa.Mattias Fogelgren, utredningssekreterare, Tillitsdelegationen, Regeringskansliet, uppdraget: att främja tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen.Hur involverar man ansvariga enheter (IT, HR, Ekonomi) utifrån projektets kartläggning, så att de kan jobba vidare utifrån sin sakkunskap?Har vi åstadkommit våra mål?Ulf jobbar som snickare i Stockholm.Och hur kommer framtidens automatisering att påverkar organisationers medarbetare och ledarskap?
Lägre kostnader, mer effektiv administration 2010 bildades den gemensamma drifts- och servicenämnden i Värmland.
Både Erik och Emma har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med bostadsförsörjningsfrågor.Kakorna jag åt var goda.Petter undrade, huruvida laget skulle gå vidare.Han insåg vad föräldrarna skulle säga.Övningsuppgift Skriv ner meningar med bisatser som attribut.Exempel: De lyssnade på vad han hade att säga.Vad som Jag vill veta, vad som står på tavlan.Bisats som attribut Exempel: Kan du hämta stolen, som vi fick i present?Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun.
Två huvudsatser: Jag hämtade hunden.