gratis mentometer

Nyanlända till Sverige är en viktig målgrupp för Polismuseet.
Våra SFI-visningar lämpar sig för nivå holdit rabattkod B och uppåt.Frågestunden genomförs med hjälp av mentometer, vilket innebär att eleverna svarar anonymt på ett antal frågor.Förberedelser och mer information, inför besöket rekommenderar vi dig att förbereda klassen genom att ta del av dokumentet.Vilka rättigheter har jag?Vilken roll har polisen i en demokrati?Polismuseet fortsätter cubus rabattkod med visningar anpassade för SFI-klasser.Som ny i Sverige har man många frågor.Får lärare slå barn om de uppför sig illa?Polismuseet har i uppdrag att ge en relevant och nyanserad bild av den svenska polisens arbete och uppdrag.Den pedagog som håller i visningen och efterföljande frågestund, talar lugnt, på enkel svenska.Visningen tar 11,5 timme beroende på gruppens behov och nivå.Hur blir man polis?
Resultatet visas sedan på en stor duk så att alla kan vara med och diskutera.
Som ny i Sverige bär man på många frågor rabattkod nabo om det nya landets normer och regler.
Anpassat för målgruppen, sFI-visningarna är gratis och anpassade i språk och innehåll för målgruppen, med utgångspunkt i Skolverkets mål för SFI-undervisningen.Många SFI-lärare har uppskattat Polismuseets särskilda visningar riktade till SFI-klasser.Minnen som präglar bilden av poliser.En del nyanlända kan också ha obehagliga minnen och upplevelser av uniformerade personer i hemlandet.Det är dock viktigt att majoriteten av deltagarna i gruppen har nått den första grundläggande nivån i svenska språket för att de ska kunna ta till sig informationen.Så bokar du en visning, boka visning på telefon tisdagfredag 1215.Besöksadress: Museivägen 7, Stockholm, telefon.
Vilka rättigheter har jag?