bollnäs bilvård rabatt

Det är viktigt att hela tiden följa upp kvalitet och visa engagemang för kunden, säger Thomas Engström.
Thomas Engström ser att kraven ökar på verkstäderna och den utvecklingen tror han kommer att fortsätta.
Bilarna får längre och längre serviceintervall så den totala affären för verkstaden minskar.
Och vi ser heller inte att antalet bilar kommer att öka speciellt mycket.Åtta av tio verkstadskunder skulle trots bristerna vilja rekommendera verkstaden till en vän.Men vårt mål är att komma ner till 10 procent.Antal bilar med brister stiger, kBV:s statistik från kontrollerna samt sammanställning av enkäter hos kunderna visar några intressanta saker: Antalet bilar med kvalitetsbrister har stigit något, från till 20 procent i augusti 2013.Kan man då alltid lita på en verkstad som har er symbol på dörren?En välinformerad kund är ofta en nöjd kund.Andelen röda kort - det vill säga allvarliga brister på bilen - har varit någorlunda konstant på mellan 1,5 till 2 procent.Det är viktigt att vi har många kontrollanter ute i landet och vi samarbetar med Bilprovningen, Besikta och Opus för att få en stor spridning, berättar KBV:s vd Thomas Engström.Jobbar mot bättre rutiner - Andelen mindre allvarliga fel ökar inom både teknik och kundhantering och vi tror att det här har mycket att göra med rutiner på verkstaden.Det kan så klart alltid bli fel men det kunden kan lita på är att verkstaden tar kvalitetsarbetet på allvar och att varje mekaniker på verkstaden har kontrollerats.Verkstäderna arbetar med både service och skadehantering, det vill säga försäkringsskador.
Verkstäder kan också använda KBV:s system för uppföljning av arbetet samt undersöka hur nöjda kunderna är med sitt verkstadsbesök.
En effektivare verkstad med mindre klagomål och problem är mer lönsam, säger Thomas Engström.KBV startade 1995 och omfattar i dag cirka 800 verkstäder runtom i landet.1991 stod varje bil i snitt 4,5 timmar på verkstad per år, i år är den siffran två timmar.Att nio av tio bilar som passerar våra verkstäder gör det utan någon form av anmärkning är rimligt.Men samtidigt ställs det allt högre tekniska krav på varje mekaniker.Verkstäderna har svårt att hantera extraarbeten och att lämna en korrekt prisuppgift.Enligt KBV kan förbättrade rutiner också ge en bättre lönsamhet på verkstaden.I dag har vi nånstans 15-20 procent av bilarna vi kontrollerar som har någon form av anmärkning.Svårast har verkstäderna med teknik som bromssystem, strålkastare, spindelleder och växellådsolja.Varje år genomförs cirka 10 000 kontroller och KBV har ett 90-tal kontrollanter i Sverige.De som är med i KBV utsätter sig och sin personal för regelbundna kontroller.
När vi började med KBV var den siffran 50 procent.